Bảo toàn & Chuyển giao Tài sản

Bảo vệ gia đình và những vật dụng quý giá nhất của bạn

Tại Prestige Wealth Management, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của bảo hiểm đối với tài sản của Quý khách và đó cũng chính là lý do chúng tôi mang đến các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế riêng cho các nhu cầu đặc thù của từng Quý khách và gia đình của bạn. Chuyên gia bảo hiểm sẽ đồng hành cùng Quý khách để đánh giá các phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm hiện tại so với nhu cầu của Quý khách. Chuyên gia bảo hiểm sẽ hỗ trợ rà soát, phân tích, quản lý phạm vi bảo hiểm và giúp Quý khách điều chỉnh chiến lược của mình khi hoàn cảnh cá nhân thay đổi.

Các giải pháp của chúng tôi

Cố vấn quản lý tài sản của bạn cùng với một chuyên gia bảo hiểm sẽ làm việc chặt chẽ với bạn như là một phần trong đội ngũ tài chính của bạn để giúp bạn đánh giá nhu cầu và xem xét lại danh mục đầu tư bảo hiểm nhằm xác định phạm vi bảo hiểm phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bạn. Một sự thay đổi về sức khỏe, tình trạng gia đình hoặc một sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh có thể chỉ ra sự cần thiết phải xem xét lại danh mục đầu tư bảo hiểm của bạn. Chuyên gia bảo hiểm của bạn cũng sẽ giúp bạn xem xét, phân tích, giám sát bảo hiểm của bạn và giúp bạn điều chỉnh chiến lược nếu nhu cầu cá nhân của bạn thay đổi.

Bảo hiểm nhân thọ là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ và giữ gìn tài sản của quý khách. Bảo về tài sản và hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình quý khách đòi hỏi sự theo dõi thường xuyên và các cam kết tài chính nhất định vì vậy chúng tôi khuyên quý khách nên đánh giá các nhu cầu ưu tiên hiện tại trong khi hoạch định cho các nhu cầu trong tương lai.

Các chương trình bảo hiểm phù hợp có thể bảo vệ quý khách trước những biến động của thị trường và giúp quý khách tích lũy tài sản qua thời gian. Chuyên gia bảo hiểm sẽ cùng làm việc qua quý khách để thiết lập ra một kế hoạch hiệu quả nhằm giúp quý khách tiết kiệm các khoản tiền cho tương lai.

Sử dụng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như một chiến lược chuyển giao tài sản, giúp quý khách bảo vệ tài sản của mình và chuyển khoản thừa kế cho thế hệ sau một cách hiệu quả.

Bảo hiểm có thể cung cấp thanh khoản dễ dàng trong các trường hợp bất khả kháng.

Top